Je UV index dôležitý údaj? Posúďte sami.

graphical divider

Miera intenzity slnečného žiarenia

UV index je mierou intenzity, a teda škodlivosti ultrafialových lúčov. Čím vyššie je toto číslo, tým rýchlejšie dochádza k spáleniu od slnka. V závislosti od oblasti, počasia, ročného obdobia a dennej doby, UV index kolíše, a preto môže byť každý deň rôzny. SHMÚ zaznamenáva intenzitu ultrafialových lúčov niekoľkokrát denne na piatich meracích staniciach v rôznych regiónoch Slovenska.

Ak je UV index 3 a vyšší, rozhodne by ste sa mali chrániť pred slnečným žiarením! UV index sa pohybuje v hodnotách od 1 do 11+. Vždy by ste mali používať slnečnú ochranu od indexu 3. Pretože aj keď ultrafialové lúče nevidíme, sme im vystavení, obzvlášť na tvári alebo na rukách, aj v zamračených dňoch alebo v zime. Aj vtedy môže dôjsť k spáleniu od slnka a k starnutiu kože. Vo všeobecnosti je žiarenie obzvlášť silné medzi 11. a 15. hodinou. Navyše sa zvyšuje s nadmorskou výškou. Na horách vo výške 2400 metrov je až o tretinu silnejší ako na úrovni hladiny mora.